Triết lý an toàn của Honda 2017-08-22T09:39:54+00:00

Triết lý an toàn của Honda

Điều cốt lõi trong khái niệm là phát triển các sản phẩm an toàn hơn, giáo dục nâng cao ý thức khi tham gia giao thông cho mọi người, hướng tới mục tiêu là một xã hội giao thông an toàn và văn minh.

Khái niệm an toàn của Honda

Phần cứng
Phát triển những sản phẩm an toàn hơn
An toàn
Mục đích của các hoạt động an toàn hướng
tới một xã hội giao thông an toàn hơn
Phần mềm
Giáo dục an toàn giao thông cho mọi người
An Toàn
Các hoạt động tập trung vào yếu tố con người
Nguyên Tắc
Các hoạt động tập trung vào yếu tố con người
Phần mềm
Giáo dục an toàn giao thông cho mọi người
Hoạt Động
Đào tạo trực tiếp cho học viên Trải nghiệm tình huống nguy hiểm

Hotline hỗ trợ
Gọi để được tư vấn sản phẩm, dịch vụ

1800. 5555. 98

Email: info@hondangocanh.com

Fax: 0263.3522.100

Đăng ký nhận tin