Tuyển Dụng 2017-09-14T10:25:49+00:00

TUYỂN NHÂN VIÊN

03 Quản Lý Cửa Hàng

Có Kinh Nghiệm Lương Cao

 

05 Nhân Viên Bán Hàng

Xe Máy Và Phụ Tùng

 

02 Nhân Viên Phụ Kho

 

10 Thợ Sửa Chữa Xe máy

Có Kinh Nghiệm Lương Cao

Liên Hệ: Mr Hiến – Phone: 0263 355 8886